Kurs

Miniseminar endringer i plan og bygningsloven

Miniseminar - ny plan og bygningslov

Vi arrangerer et miniseminar på 2 timer som tar for seg endringene i veiledningen til byggteknisk forskrift med fokus på brannalarm, talevarsling og ledesystem / nødlys.

Dersom dette er noe for dere, ta kontakt slik at vi sammen kan finne tid og sted for gjennomføring av kurset. Det har til nå vært flere hundre deltakere på dette miniseminaret. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne om at dette har vært nyttig informasjon å ta med seg videre.
Selve miniseminaret er helt leverandørnøytralt.

Link til agendaen for seminaret

Kurs i møteledelse og deltagelse

I tillegg til rene fagkurs innen våre produktområder, kan vi også tilby kurs som kan forbedre effektiviteten i de møtene som avholdes i din bedrift:

Kurs i møteledelse og møteteknikk gir innblikk i hvordan møter kan holdes mer effektivt, hvordan man kan få mer ut av selve møtet og ikke avholder møter for møtets skyld.
Kurset gir trening i:

 • Hvordan effektivisere møtene?
 • Hvilke krav stilles til deg som møteleder og til deg som møtedeltaker?
 • Hvilke forberedelser skal til for å avholde et godt møte og hvordan legger jeg det opp?
 • Hvordan sikre at folk er presise og har utført sine oppgaver?
 • Hva bør være med i en møteagenda?
 • Hvordan behandle ”møteplagere” på en god måte?
 • Referat: Hva? Hvordan? Hvorfor?
 • Hvordan kan jeg som møtedeltaker få mest ut av møtet, og samtidlig bidra til at møtet blir bra?

Selve kurset tilpasses den enkeltes behov med 1 til 3 timers varighet. Tidsforbruket blir tilpasset hvor grundig man ønsker å behandle temaet, og hvor mye egentrening som legges inn. Anbefalt varighet på et kurs uten egentrening er 2 timer. For moduler med egentrening og lengre varighet, forutsettes det at deltakergruppene ikke er for store. Ved valg av en 2 timers modul er det ingen øvre eller nedre begrensning på antall deltakere.

 

 

Praktisk kurs i presentasjonsteknikk

Av generelle kurs kan vi også tilby kurs i praktisk presentasjonsteknikk.
Kurset tar for seg grunnleggende teknikk for forberedelse og fremføring, og gir trening i:

 • Hvordan få mer ut av din presentasjon?
 • Hvilke krav stilles til deg som fremfører en presentasjon?
 • Hva kan du gjøre for ikke å miste kontrollen og bli "redd"?
 • Hva må forberedes for å få en god presentasjon, og hvordan kan det gjøres?
 • Hvordan engasjere tilhørerne og sikre at de får med seg ditt budskap?
 • Hva bør være med i en god presentasjon?
 • Hvordan behandle ”møteplagere” på en god måte?
 • Hvordan få en "rød" tråd igjennom hele presentasjonen og fremføringen?

Selve kurset tilpasses den enkeltes behov med 1 til 3 timers varighet. Tidsforbrukes blir tilpasset etter hvor grundig man ønsker å behandle temaet, og hvor mye egentrening som legges inn. Anbefalt varighet på et kurs uten egentrening er 2 timer. For moduler med egentrening og lengre varighet, forutsettes det at deltakergruppene ikke er for store. Ved valg av en 2 timers modul, er det ingen øvre eller nedre begrensning på antall deltakere.

 

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi er her for deg og vi hjelper deg med produkter, løsninger og prosjektering. Våre sikkerhets produkter og systemløsninger kan leveres ferdig installert via våre samarbeidspartnere. Vi leverer deler eller nøkkelferdige løsninger innenfor:

Er du på jakt etter noen av våre produktgrupper eller løsninger, ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.

Vi ønsker å dele vår kompetanse og arrangerer en rekke kurs, enten som standard fagkurs innenfor våre produktområder, som skreddersydde kurs, eller opplæringspakker tilpasset deres behov.

Ta kontakt!