Nortek Security & Technology AS ble startet i 2010 og drives av personer med over 25 års aktiv erfaring i bransjen. Vi har siden den gang hatt en meget hyggelig vekst.

 

Vi har et komplett produktsortiment innenfor våre segment og vi benyttes som faglig sparringspartnere av mange sluttbrukere, installatører og konsulentfirma, både når vi leverer systemer og når vi ikke leverer produkter eller løsninger.

Vi er aktivt med og skriver norske standarder og publikasjoner; eksempler på dette er publikasjon nr. 7 fra selskapet for lyskultur om ledesystemer, NS 3961 for talevarsling, revidering av NS 3926 for lavt sittende visuelle ledesystemer og revidering av NS 3960 for brannalarm. Vi arrangerer selv og er med og holder en rekke fagkurs innenfor faget og disse seminarene har hvert år flere hundre deltakere.

Grunnen til vårt engasjement ut over produktsalg er at vi vet at det i dag stilles store krav til våre kunder og da ønsker vi å kunne bidra på alle mulige måter for å sikre rette og gode leveranser. Det sikrer en god økonomi i prosjekter for alle og når det oppstår utfordringer bidrar vi med vår faglige kompetanse for å løse dem.

Om ønskelig så bidrar vi også med prosjektering og rådgiving og vi har sentral godkjenning for PRO brannalarm og ledesystemer.

 

Våre produktområder hvor vi leverer ferdig prosjekterte løsninger er:

• Brannalarm, alt fra det minste til det største med spennende priser og løsninger

• Nødlys, alt fra de enkleste 24 V sentralisert til 230 V adresserbare sentraliserte. Videre til enkle desentraliserte armaturer med selvtest til desentraliserte armaturer med trådløs kommunikasjon og ikke minst armaturer med kondensator og 10 års garanti på lys og back up kilde med forventet levetid på over 15 år på back up kilden.

Unik løsning med stor suksess i markedet og med betydelige besparelser for sluttbruker.

• Talevarsling / lydanlegg. Alt fra små lydanlegg til store talevarslingsanlegg.

• Fagkurs. Her holder vi alt fra små miniseminar på 1 til 2 timer til heldagsseminarer inkludert prosjektering. Alt etter hva kundene ønsker. Noe er gratis, og noe er betalte kurs

• Aerosol slukkesystemer, alt fra mekanisk utløsning på temperatur til løsninger med flere slokke enheter

og sentraler.

• Enkle varslingssystemer for HCWC med mulighet for integrasjon mos SD anlegg, brannalarmanlegget etc.

• Kabel for sikkerhetsanlegg til meget hyggelige priser som sikrer at det benyttes rett type kabel. Slik at kommunikasjons og støyproblemer forebygges

 

Vi får gode tilbakemeldinger på det vi har gjort og vi vet at vår lønn kommer fra dere som er våre kunder og vår jobb er å gjøre dere så faglige gode som mulig samtidig som vi levere gode produkter til rett pris. Dette gjelder for ny installasjon, men ikke minst service og etter marked. Våre kunder skal oppleve et riktig prisbilde hos oss uansett hva slags jobb det er som har behov for våre produkter.

Vi jobber hver dag for å gi deg mest mulig for hver krone du investerer i et samarbeid med oss.

keyboard_arrow_up