PVA-15CST Call Station Art. Nr. 101144Mikrofonstasjon PVA15CST, med 12 soner

  • Sonevalgs mikrofon med 12soner for PA formål og benyttes som betjeningspanel for brannvesenet. Prioritet for hver enhet velges ve igangkjøringen
  • Mulighet for all call
  • Hver enhet kan ha flere sone valgs mikrofoner
  • Kables med skjermet Cat 6 kabel fra Plena kontrolleren, inntil 250 m
  • Kan bygges ut med flere soner om det er større systemer, ekstra sonevalgs art. nr. TBA
  • Det kan også felles inn nødknapp art nr. 101145
keyboard_arrow_up